Vítejte na stránkách projektu "Praxe hrou", který je realizován naším osvědčeným projektovým týmem na SPŠD Plzeň-Křimice!

Cíle projektu "Praxe hrou" plně odpovídají cílům OP VK (Zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Plzeňském kraji). Na začátku roku 2013 jsme na odloučeném pracovišti SPŠD Plzeň-Křimice, Průkopníků 290 začali s realizací následujících aktivit:


1) Zřízení fungující fiktivní firmy autoservisního typu s vlastním firemním názvem, který bude provozován žáky naší školy pod lektorským pedagogickým dohledem. Zde se žáci formou hry naučí rukodělné opravárenské práce, ale i základní úkony nezbytné pro vyřízení zakázky, administrativní úkony nutné pro správné podnikání a správné jednání s klientem.
2) Odborná školení a exkurze pro žáky a pedagogy.
3) Praxe ve smluvních komerčních servisech, kde si žáci ověří své znalosti získané ve fiktivní firmě servisního typu provozované na naší škole.
4) Nově vzniklá odborná skripta pro Mechaniky opraváře motorových vozidel, která budou rozšířena o odborné úkoly a cvičení, dále pak o odborné anglické a německé listy sloužící ke zvýšení jazykových kompetencí žáků.
5) Výuka odborné cizojazyčné terminologie v řemeslných oborech - výuka anglické a německé odborné terminologie v návaznosti na nově vzniklá odborná skripta obsahující i anglické a německé pracovní listy.
6) Dva nové zájmové odborné kroužky - první kroužek s názvem "Diagnostik" pro zájemce z řad žáků SPŠD Plzeň a druhý kroužek s názvem "Malý řemeslník" pro žáky ZŠ zaměřený na čalounické práce.

Všechny výše uvedené záměry odpovídají popisu dle následujících podporovaných aktivit:
a) Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
b) Podpora výuky cizích jazyků.
c) Podpora podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání.
d) Spolupráce vzdělávacích institucí s aktéry na trhu práce.

 

Jednotlivé aktivity v rámci projektu můžete aktuálně sledovat v záložce "Novinky" a nezbytnou fotodokumentaci naleznete v záložce "Fotogalerie".

 

Děkujeme za Váš zájem!