Novinky

Odborná exkurze v automobilce Škoda Mladá Boleslav

02.12.2014 12:36
Dne 1. 12. 2014 se žáci třídy A2A zúčastnili další odborné exkurze, tentokrát v naší největší automobilce Škoda Mladá Boleslav. Počasí žákům a učitelům tentokrát moc nepřálo, ale to nesnižuje zážitek z výroby automobilů, ale i z autoveteránů a prototypů, které jsou v expozici zdejšího muzea.

Odborná exkurze do Františkových Lázní a SOOS

10.11.2014 11:06
Dne 9. 10. 2014 se žáci třídy A3A ze Střední průmyslové školy dopravní v Plzni – Křimicích zúčastnili odborné exkurze. Jejich cesta tentokrát směřovala na severozápad Čech do Národní přírodní rezervace SOOS a do Františkových Lázní. Při této příležitosti také navštívili muzeum kulturních a technických památek.

Článek o projektu Praxe hrou v Newsletteru MŠMT

01.09.2014 17:27
V 8. čísle Newsletteru MŠMT právě vyšel propagační článek o našem projektu. Na tuto skutečnost jsme velice hrdí a je to důkaz kvality naší práce. Plné znění včetně rozhovoru s manažerkou projektu je dostupné na str. 4 až 5 pod odkazem: https://www.op-vk.cz/redakce/index.php?clanek=229334&lanG=cs&xuser=&slozka=9&xsekce=203903

Odborná exkurze do Bečova nad Teplou a Mariánských Lázní

16.06.2014 17:37
Dne 16. 6. 2014 se žáci druhého ročníku oboru Automechanik zúčastnili odborné exkurze v Bečově nad Teplou, kde navštívili muzeum historických motocyklů. Při této příležitosti navštívili také Mariánské Lázně a nedaleké muzeum miniatur. Dle ohlasu zúčastněných žáků se exkurze povedla na jedničku... Do dalšího školního roku plánujeme další akce tohoto typu!

Nejlepší projekt osy 1.1 v republice?

18.02.2014 18:08
V minulých dnech se nám oficiálně donesla zpráva, že náš projekt "Praxe hrou" byl zvolen MŠMT za nejzajímavější počin v ose podpory 1.1 v rámci OP VK, a to nejen v Plzeňském kraji, ale i v celé České republice. Ministerstvo již rozjelo informační publikační kampaň, prostřednictví které prezentuje náš projekt jako vysoce inovativní. V dením tisku již vyšly články o cílech a významu našich projektových aktivit (viz fotogalerie) a v nejbližším období bude na naší škole rovněž natočen filmový spot, jimž by měla být široká veřejnost informována o dalších podrobnostech. Jsme rádi, že se nám dostalo takového ocenění. Motivuje nás to k další práci... Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a přejí nám úspěch!

Odborná exkurze - Škoda Mladá Boleslav

16.01.2014 20:52
Dne 16. 1. 2014 se žáci tříd A3A a K3 zúčastnili exkurze do automobilky Škoda Mladá Boleslav. Navštívili všechny výrobní provozy a muzeum starých vozů a prototypů...

Odborná exkurze - veletrh Eurotrans na výstavišti v Brně

08.10.2013 18:48
Žáci naší školy se dne 8. 10. 2013 zúčastnili odborné exkurze na veletrh Eurotrans, který byl uspořádán v areálu brněnského výstaviště. Počasí se vydařilo a celý zájezd proběhl bez nejmenších problémů. Kladné ohlasy žáků nás velmi těší a motivují uspořádat pro ně další podobné akce, které jim rozšíří obzory v oblasti vývoje moderní automobilové techniky. Fotodokumentaci z exkurzí najdete pod galerií č. 4!

Rozjeli jsme fiktivní firmu servisního typu

05.03.2013 12:49
Naši lektoři praxe už začali s žáky učebních oboru pracovat takříkajíc v komplexnějším slova smyslu. Výuka odborného výcviku již nespočívá pouze v klasické opravárenské činnosti, ale žáci se učí rovněž základním administrativním úkonům nezbytným pro výkon zakázkové činnosti tak, jako je tomu v každém komerčním servisu. Žáci se učí přejímat fiktivní zakázky a vyplňovat k danému typu opravy příslušné formuláře, a to včetně následného fiktivního fakturování nákladů. Jsme přesvědčeni, že právě tento komplexní přístup je inovativním krokem, který prozatím nemá na naší škole obdoby. Díky projektu se žáci seznámi nejen s administrací v oblasti zakázkové činnosti, ale i s novými moderními přístroji a zařízeními, jejichž pořizování bude v několika etapách probíhat v následujících měsících.

Informace pro návštěvníky

01.02.2013 19:43
Vážení návštěvníci, zde se budete moci seznámit s aktuálními kroky a děním v průběhu realizace projektu "Praxe hrou". Věříme, že váš zájem znamená i podporu našich aktivit, proto jsme připraveni sdílet s vámi naší radost ze všeho, co se nám povede postupně realizovat. Budeme vděční i za náměty, jak naší práci zlepšit nejen v oblasti uskutečňování cílů projektu, ale i v oblasti publicity projektu nejen na těchto webových stránkách. Děkujeme za podporu všem, kteří nám jakkoli drží palce!