Další projekty

Náš projektový tým již realizoval nebo v současnosti realizuje následující projekty:

 

1) Projekt "Odborností k profesnímu úspěchu" (ROP Jihozápad): www.rop-spsd.webnode.cz

2) Projekt "Nauč se a vytvoř!" (ESF, OP VK): www.p11-opvk.webnode.cz

3) Projekt "Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic" (ERDF, Cíl 3): www.p125.webnode.cz

4) Projekt "Umět a řídit svůj život" - EU-peníze školám - (Šablony - MŠMT)

5) Projekt "Zelené zahrady" - KÚ PK