Rozjeli jsme fiktivní firmu servisního typu

05.03.2013 12:49

Naši lektoři praxe už začali s žáky učebních oboru pracovat takříkajíc v komplexnějším slova smyslu. Výuka odborného výcviku již nespočívá pouze v klasické opravárenské činnosti, ale žáci se učí rovněž základním administrativním úkonům nezbytným pro výkon zakázkové činnosti tak, jako je tomu v každém komerčním servisu. Žáci se učí přejímat fiktivní zakázky a vyplňovat k danému typu opravy příslušné formuláře, a to včetně následného fiktivního fakturování nákladů. Jsme přesvědčeni, že právě tento komplexní přístup je inovativním krokem, který prozatím nemá na naší škole obdoby. Díky projektu se žáci seznámi nejen s administrací v oblasti zakázkové činnosti, ale i s novými moderními přístroji a zařízeními, jejichž pořizování bude v několika etapách probíhat v následujících měsících.